Aktiviteter / Børneklub 4 år - 2. klasse
Tak Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid.
1. Krønikebog 17.34
Herre du ved, hvad jeg længes efter! Du hører alle mine suk.
Salme 38.10
Herren er som et fæstningstårn, den retskafne løber derind og er i sikkerhed.
Ordsprog. 18.37
Herren er den, som redder os. Ja velsign dit folk, Herre.
Salme 3.9
Lovet være Herren, Iraels Gud. Lad os prise ham nu og til evig tid.
1. Krønikebog 16.36
Så kommer vi igennem det hele sejrene, fordi Kristus i sin kærlighed giver os styrke.
Romerbrevet 8.37
At leve i Guds nærhed er min lykke! Jeg har valgt at stole på Herren, min Gud.
Salme 73.28
Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste Søn, for at enhver der tror på ham, ikke skal skal gå fortabt, men få det evige liv.
Johs. 3.16
Gud sendte ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at verden gennem ham kunne opleve frelse.
Johs 3.17
Jeg, Herren din Gud, griber din hånd og siger: Vær ikke bange! Jeg er her for at hjælpe dig.
Esajas 41, 13
 
 
I Børneklubben i LM Aakirkeby er vi ca. 20 børn fra 4 år til og med 2. klasse. Vi mødes hver torsdag eftermiddag. Vi begynder med at hygge os med saft og kage. Vi elsker at synge, til god musik.

Så har vi bibelfortælling, hvor vi også ser på billeder, drama eller figurer. Vi har ofte aktiviteter med leg eller kreative ting. Vi kan godt lide at lege med vores legetøj inde eller udenfor. Vi elsker også at lege gemmeleg eller tag fat med vores unge ledere. Vi slutter med lidt slik og så går vi glade hjem.
Torsdag kl. 15.45 - 17.00
Kontaktperson: Inge Munch
Tlf. 23621096