Velkommen / Hvad er LM ?
Hvad og hvem er LM (Luthersk Mission)?
 
LM er en forening, der som grundlag for sit arbejde har Bibelen som Guds troværdig ord, og vedkender sig Den danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. På denne baggrund har vi som formål at forkynde evangeliet om Jesus Kristus til personlig tro og evigt liv for såvel børn, unge og voksne.

Det sker igennem et vidt forgrenet arbejde i både Danmark og i udlandet.

På Bornholm arbejdes der bl.a. med og for børn i legestuer, børneklubber og på LM-lejren i Pedersker, samt for unge i ungdomsarbejdet (LMU) og ved almindelig mødevirksomhed på hverdage og søndage rundt omkring fra  LM´s 9 missionshuse.

Sang og musik har altid været en naturlig del af arbejdet. Der er derfor både korarbejde, hornorkester samt forskellige bands. Vi driver en genbrugsbutik i Nexø, LUMI Genbrug.

Som nævnt, så har LM også et stort arbejde i udlandet, idet der er udsendt missionærer til Tanzania, Etiopien, Peru og Cambodja, hvor de står i arbejde med undervisning på bibelskoler og med forkyndelse af det kristne budskab, samt med forskellige sundhedsmæssige og sociale opgaver.
 
 
 
Vi bor Østergade 5, Aakirkeby