Jeg, Herren din Gud, griber din hånd og siger: Vær ikke bange! Jeg er her for at hjælpe dig.
Esajas 41, 13
Kom til mig, alle I, som er trætte og tynget ned af byrder og jeg vil give jer hvile.
Mattæus evangeliet 11, 28
Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste Søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv.
Johannes 3, 17
Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden gennem ham kunne opleve frelse.
Johannes 3, 16
Han (Jesus) blev pint og mishandlet, men var tavs som et lam, der føres til slagtning, som et får, der lader sig klippe uden at klynke.
Esajas 53, 7