Aktiviteter / Mandeklub
Herren er som et fæstningstårn, den retskafne løber derind og er i sikkerhed.
Ordsprog. 18.37
Så kommer vi igennem det hele sejrene, fordi Kristus i sin kærlighed giver os styrke.
Romerbrevet 8.37
Lovet være Herren, Iraels Gud. Lad os prise ham nu og til evig tid.
1. Krønikebog 16.36
Tak Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid.
1. Krønikebog 17.34
Herre du ved, hvad jeg længes efter! Du hører alle mine suk.
Salme 38.10
At leve i Guds nærhed er min lykke! Jeg har valgt at stole på Herren, min Gud.
Salme 73.28
Herren er den, som redder os. Ja velsign dit folk, Herre.
Salme 3.9
Gud sendte ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at verden gennem ham kunne opleve frelse.
Johs 3.17
Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste Søn, for at enhver der tror på ham, ikke skal skal gå fortabt, men få det evige liv.
Johs. 3.16
Jeg, Herren din Gud, griber din hånd og siger: Vær ikke bange! Jeg er her for at hjælpe dig.
Esajas 41, 13
Mandeklub – LM-Aakirkeby
Kontaktperson:

Hans Ole Bech
Tlf. 2485 2103

Alle mænd er velkomne.
Vi mødes for tiden fortrinsvis mandag eller torsdag formiddag fra kl. 9.00 til ca. 12.00 én gang om måneden.
Vi tager på gåture, ser seværdigheder, spiller minigolf mv.

Hvad er formålet:
 • Det er i høj grad at få snakket sammen og lære hinanden bedre 
   at kende.
• Det er også at komme ud og se noget sammen, eller         
  prøve noget sammen.
• Det er at fremme et menneskeligt fællesskab.
• Alle deltagere kan ønske og forslå hvad vi skal se eller     
  gøre på disse dage.