Medarbejedere / Kaffehold
 
Kaffehold:
 
1. Ingrid, Irene & Birger, Birgit & Christian, Lillian.
 
2. Mary, Margit, Jytte & Svend, Ulla & Niels.
 
3. Anne Marie, Grethe & Mogens, Berit & Torben, Inga & Birger
 
4. Paula & Preben, Inge & Claus, Dyveke & Kim.
 
5. Ulla & Henning, Jytte & Peter, Lisbeth & John, Gertrud.
 
6. Lydia & Frede, Annette, Bente & Christian, Lone & Peter.
 
7. Ann-Birgitte & Olai, Tina & Ruben, Merethe & Jens-Otto.
 
8. Lone & Anders, Morten, Regitze & Finn, Pia.
 Dato  Kl.  Aktivitet  Hold
Søndag d. 4. august 19.00 Sivekaffe 6
Søndag d. 8. september 14.00 Høstfest 7
Søndag d. 15. september 19.00 Sivekaffe 8
       
       
       
       
 
 
        Bed for os