Aktiviteter / Kvindeklub
Herren er som et fæstningstårn, den retskafne løber derind og er i sikkerhed.
Ordsprog. 18.37
Så kommer vi igennem det hele sejrene, fordi Kristus i sin kærlighed giver os styrke.
Romerbrevet 8.37
Lovet være Herren, Iraels Gud. Lad os prise ham nu og til evig tid.
1. Krønikebog 16.36
Tak Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid.
1. Krønikebog 17.34
Herre du ved, hvad jeg længes efter! Du hører alle mine suk.
Salme 38.10
At leve i Guds nærhed er min lykke! Jeg har valgt at stole på Herren, min Gud.
Salme 73.28
Herren er den, som redder os. Ja velsign dit folk, Herre.
Salme 3.9
Gud sendte ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at verden gennem ham kunne opleve frelse.
Johs 3.17
Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste Søn, for at enhver der tror på ham, ikke skal skal gå fortabt, men få det evige liv.
Johs. 3.16
Jeg, Herren din Gud, griber din hånd og siger: Vær ikke bange! Jeg er her for at hjælpe dig.
Esajas 41, 13
Velkommen til KVINDEKLUB
 
Velkommen til nogle aftner med hygge, fællesskab og dele hverdagens tanker.
 
Vi mødes på:
 
Luthersk Missions hus
Østergade 5
Aakirkeby
 
Onsdage klokken 19.00 til 21.00
 
Onsdag den 7. februar mødes vi til strikkehyggeaften.
 
Onsdag den 6. marts vil Gitte Gudbergsen undervise os i at lave påskepynt.
 
 
Onsdag den 1. maj kommer Louise Høgild fra DBI
 
 
 
 
 Kontaktpersoner er:
 
Jytte Pedersen, som kan træffes på 4245 1840
Ulla Kjøller, som kan træffes på 3070 0497
Rakel Kofoed Pedersen som kan træffes på 5117 3751